Teenused

      • Katastrimõõdistamised, kinnistute jagamised
      • Geoaluste mõõdistamine
      • Ehitusgeodeesia- hoonete mahamärkimine, trasside mahamärkimine
      • Elektri- ja muude trasside teostusmõõdistamine

Põhiline tööde teostamise piirkond on Lääne- ja Ida-Virumaa ning selle lähiümbrus.
Kokkuleppe saavutamisel tuleme ka meist kaugemal asuvatesse Eesti nurkadesse.

 

Mõõdistamise litsentsid

 • maakorraldustööd – 76 MA-k
 • ehitusgeodeetilised tööd – EG10316891-0001
 • kutsetunnistus – geodeet tase 5