Ajalugu

Oleme tegutsenud alates maareformi algusaastatest. Tegutsemine selles valdkonnas toimus juba aastal 1995.

Oma tööd alustades olid meie töövahenditeks teodoliit, mõõdulint, paber ja pliiats.

Arvutite tulekuga toimus suur muudatus ka meie töös.

Seega oleme kogenud kogu maamõõtmise arengut ja kaasajastumist läbi aastate.

Praegusel hetkel  kasutame tööks Trimble robotic elektrontahhümeetrit ja Trimble GPS seadet. Arvutitöös kasutame  Zwcad tarkvara.

Hetkel töötab meie osaühingus kaks inimest.

Oma plussiks peame paindlikku hinnapoliitikat ja tööde teostamise kiirust.