Ajalugu

Oleme tegutsenud algselt AS Aaker nime all ja hiljem Sõmeru Maamõõdu OÜ nime all maareformi algusaastatest alates.

Oma tööd alustades olid meie töövahenditeks teodoliit, mõõdulint, paber ja pliiats.

Arvutite tulekuga toimus suur muudatus ka meie töös.

Seega oleme kogenud kogu maamõõtmise arengut ja kaasajastumist läbi aastate.

Praegusel hetkel  kasutame tööks Trimble robotic elektrontahhümeetrit ja Trimble GPS seadet. Jooniseid vormistame Autocad tarkvaraga.

Hetkel töötab meie osaühingus kaks inimest.

Oma plussiks peame paindlikku hinnapoliitikat ja tööde teostamise kiirust.